Tượng Phật Trầm Hương, Gỗ Trầm Hương, Điêu Khắc Tinh Tế

Tượng trầm hương tự nhiên được chạm khắc thủ công tinh tế, những tượng như : tượng Phật trầm hương, tượng Quan Âm Bồ Tát, tượng Phật treo oto, tượng Di Lạc, tượng Quan Công,..